ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Cầu Đầu Đuôi siêu đẹp.Theo là trúng – đánh là ăn!! Được soi rất kỹ bởi chuyên gia thâm niên nhiều kinh nghiệm tỷ lệ ăn 99,69%!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả
18-05
18-05Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng
Trúng đuôi 4 Quảng Ngãi
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
17-05Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
16-05Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Quảng Trị
15-05Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
14-05Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trượt
13-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt
12-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
11-05Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng
10-05Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trượt
09-05Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Bình Định
Trúng đầu 4 Quảng Trị
Trúng đầu 9 Quảng Bình
08-05Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
07-05Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Quảng Nam
06-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trượt
05-05Thừa Thiên Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt
04-05Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
03-05Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt
02-05Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Quảng Trị
01-05Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
30-04Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trượt
29-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
28-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trượt
27-04Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi
26-04Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
25-04Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
24-04Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
23-04Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc
22-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trượt
21-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trượt
20-04Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
19-04Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Gia Lai
18-04Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt
17-04Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng
16-04Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt
15-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Phú Yên
14-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Kon Tum
13-04Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
Trúng đầu 2 Đắc Nông
12-04Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Gia Lai
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
11-04Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Quảng Bình
10-04Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt
09-04Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
08-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Thừa Thiên Huế
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
07-04Thừa Thiên Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Thừa Thiên Huế
Trúng Đặc Biệt Kon Tum
Trúng đầu 8 Khánh Hòa