CẶP XÍU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Muốn thắng lớn thì phải liều, muốn liều phải biết chốt số. Nếu không biết soi cầu chuẩn hãy để chúng tôi chốt số giúp bạn khẳng định trúng lớn và lãi to!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-21
19-10-21Đắc Lắc: 493,385,
Quảng Nam: 929,940
Trúng 929 Quảng Nam211
18-10-21TT Huế: 064,286,
Phú Yên: 170,857
Trúng 064 TT Huế,
Trúng 170 Phú Yên
214
17-10-21Kon Tum: 869,766,
Khánh Hòa: 313,917
Trúng 869 Kon Tum,
Trúng 313 Khánh Hòa
186
16-10-21Đà Nẵng: 965,048,
Đắc Nông: 960,112
Trúng 965 Đà Nẵng147
15-10-21Gia Lai: 904,530,
Ninh Thuận: 444,669
Trúng 904 Gia Lai,
Trúng 444 Ninh Thuận
245
14-10-21Bình Định: 870,225,
Quảng Trị: 347,911,
Quảng Bình: 064,664
Trượt232
13-10-21Đà Nẵng: 126,869,
Khánh Hòa: 167,254
Trúng 126 Đà Nẵng,
Trúng 167 Khánh Hòa
227
12-10-21Đắc Lắc: 594,403,
Quảng Nam: 435,250
Trúng 435 Quảng Nam140
11-10-21TT Huế: 629,951,
Phú Yên: 789,428
Trúng 629 TT Huế,
Trúng 789 Phú Yên
283
10-10-21Kon Tum: 830,427,
Khánh Hòa: 637,009
Trượt273
09-10-21Đà Nẵng: 396,232,
Đắc Nông: 231,517
Trúng 396 Đà Nẵng,
Trúng 231 Đắc Nông
131
08-10-21Gia Lai: 016,590,
Ninh Thuận: 880,069
Trúng 016 Gia Lai193
07-10-21Bình Định: 475,613,
Quảng Trị: 854,317,
Quảng Bình: 761,883
Trúng 475 Bình Định,
Trúng 854 Quảng Trị,
Trúng 761 Quảng Bình
286
06-10-21Đà Nẵng: 290,189,
Khánh Hòa: 532,240
Trượt206
05-10-21Đắc Lắc: 968,575,
Quảng Nam: 655,471
Trúng 655 Quảng Nam244
04-10-21TT Huế: 122,241,
Phú Yên: 611,767
Trúng 122 TT Huế,
Trúng 611 Phú Yên
147
03-10-21Kon Tum: 724,222,
Khánh Hòa: 113,608
Trúng 724 Kon Tum,
Trúng 113 Khánh Hòa
156
02-10-21Đà Nẵng: 489,787,
Đắc Nông: 543,342
Trượt94
01-10-21Gia Lai: 237,222,
Ninh Thuận: 076,851
Trúng 237 Gia Lai215
30-09-21Bình Định: 908,767,
Quảng Trị: 075,464,
Quảng Bình: 542,017
Trúng 908 Bình Định,
Trúng 075 Quảng Trị,
Trúng 542 Quảng Bình
206
29-09-21Đà Nẵng: 086,469,
Khánh Hòa: 041,011
Trúng 041 Khánh Hòa216
28-09-21Đắc Lắc: 815,786,
Quảng Nam: 630,722
Trượt212
27-09-21TT Huế: 629,791,
Phú Yên: 753,874
Trúng 629 TT Huế,
Trúng 753 Phú Yên
287
26-09-21Kon Tum: 248,082,
Khánh Hòa: 273,011
Trúng 248 Kon Tum206
25-09-21Đà Nẵng: 326,679,
Đắc Nông: 585,622
Trượt98
24-09-21Gia Lai: 472,514,
Ninh Thuận: 226,751
Trúng 472 Gia Lai,
Trúng 226 Ninh Thuận
214
23-09-21Bình Định: 244,127,
Quảng Trị: 910,300,
Quảng Bình: 808,149
Trúng 244 Bình Định,
Trúng 910 Quảng Trị
221
22-09-21Đà Nẵng: 071,837,
Khánh Hòa: 092,186
Trượt156
21-09-21Đắc Lắc: 439,620,
Quảng Nam: 542,405
Trúng 542 Quảng Nam279
20-09-21TT Huế: 479,735,
Phú Yên: 874,065
Trượt212
19-09-21Kon Tum: 545,790,
Khánh Hòa: 500,071
Trúng 545 Kon Tum218
18-09-21Đà Nẵng: 402,954,
Đắc Nông: 157,358
Trúng 402 Đà Nẵng,
Trúng 157 Đắc Nông
125
17-09-21Gia Lai: 233,896,
Ninh Thuận: 882,546
Trượt264
16-09-21Bình Định: 551,020,
Quảng Trị: 048,157,
Quảng Bình: 521,250
Trúng 551 Bình Định,
Trúng 521 Quảng Bình
233
15-09-21Đà Nẵng: 181,283,
Khánh Hòa: 896,639
Trúng 896 Khánh Hòa260
14-09-21Đắc Lắc: 436,599,
Quảng Nam: 641,248
Trúng 641 Quảng Nam246
13-09-21TT Huế: 912,839,
Phú Yên: 048,227
Trúng 912 TT Huế175
12-09-21Kon Tum: 767,705,
Khánh Hòa: 468,838
Trúng 767 Kon Tum195
11-09-21Đà Nẵng: 718,962,
Đắc Nông: 736,066
Trượt144
10-09-21Gia Lai: 106,825,
Ninh Thuận: 273,599
Trúng 273 Ninh Thuận201
09-09-21Bình Định: 657,474,
Quảng Trị: 024,874,
Quảng Bình: 250,767
Trúng 657 Bình Định,
Trúng 024 Quảng Trị,
Trúng 250 Quảng Bình
215
08-09-21Đà Nẵng: 917,510,
Khánh Hòa: 777,048
Trúng 777 Khánh Hòa156
07-09-21Đắc Lắc: 147,255,
Quảng Nam: 664,186
Trúng 147 Đắc Lắc,
Trúng 664 Quảng Nam
235
06-09-21TT Huế: 001,947,
Phú Yên: 293,161
Trúng 001 TT Huế244
05-09-21Kon Tum: 304,366,
Khánh Hòa: 324,832
Trúng 304 Kon Tum154
04-09-21Đà Nẵng: 268,721,
Đắc Nông: 283,668
Trúng 283 Đắc Nông152
03-09-21Gia Lai: 277,048,
Ninh Thuận: 630,445
Trúng 277 Gia Lai,
Trúng 630 Ninh Thuận
200
02-09-21Bình Định: 273,310,
Quảng Trị: 944,020,
Quảng Bình: 528,087
Trượt239
01-09-21Đà Nẵng: 082,865,
Khánh Hòa: 547,984
Trúng 082 Đà Nẵng,
Trúng 547 Khánh Hòa
162
31-08-21Đắc Lắc: 004,620,
Quảng Nam: 232,409
Trúng 004 Đắc Lắc,
Trúng 232 Quảng Nam
218
30-08-21TT Huế: 539,279,
Phú Yên: 525,287
Trúng 539 TT Huế,
Trúng 525 Phú Yên
223
29-08-21Kon Tum: 479,718,
Khánh Hòa: 514,161
Trúng 479 Kon Tum,
Trúng 514 Khánh Hòa
266
28-08-21Đà Nẵng: 196,745,
Quảng Ngãi: 664,818,
Đắc Nông: 324,904
Trượt219
27-08-21Gia Lai: 119,581,
Ninh Thuận: 511,670
Trúng 119 Gia Lai,
Trúng 511 Ninh Thuận
267
26-08-21Bình Định: 928,128,
Quảng Trị: 815,755,
Quảng Bình: 157,110
Trượt226
25-08-21Đà Nẵng: 938,494,
Khánh Hòa: 201,776
Trúng 938 Đà Nẵng,
Trúng 201 Khánh Hòa
253
24-08-21Đắc Lắc: 499,365,
Quảng Nam: 611,192
Trúng 499 Đắc Lắc,
Trúng 611 Quảng Nam
216
23-08-21TT Huế: 801,823,
Phú Yên: 368,185
Trúng 801 TT Huế,
Trúng 368 Phú Yên
214
22-08-21Kon Tum: 371,853,
Khánh Hòa: 657,908
Trượt270
21-08-21Quảng Ngãi: 070,559,
Đắc Nông: 308,366
Trúng 070 Quảng Ngãi,
Trúng 308 Đắc Nông
135
20-08-21Gia Lai: 849,665,
Ninh Thuận: 430,959
Trúng 849 Gia Lai,
Trúng 430 Ninh Thuận
272
19-08-21Bình Định: 975,728,
Quảng Trị: 468,184,
Quảng Bình: 642,604
Trúng 975 Bình Định,
Trúng 468 Quảng Trị,
Trúng 642 Quảng Bình
267
18-08-21Khánh Hòa: 205,165Trượt79
17-08-21Đắc Lắc: 066,847,
Quảng Nam: 848,008
Trúng 848 Quảng Nam167
16-08-21TT Huế: 589,764,
Phú Yên: 948,617
Trúng 589 TT Huế,
Trúng 948 Phú Yên
241
15-08-21Kon Tum: 985,742,
Khánh Hòa: 597,366
Trúng 985 Kon Tum,
Trúng 597 Khánh Hòa
214
14-08-21Đà Nẵng: 080,994,
Quảng Ngãi: 855,790,
Đắc Nông: 438,500
Trúng 438 Đắc Nông162
13-08-21Gia Lai: 149,594,
Ninh Thuận: 595,329
Trượt230
12-08-21Bình Định: 565,439,
Quảng Trị: 752,600,
Quảng Bình: 062,133
Trúng 565 Bình Định,
Trúng 062 Quảng Bình
245
27-07-21Đắc Lắc: 530,296,
Quảng Nam: 474,746
Trúng 474 Quảng Nam157
26-07-21TT Huế: 613,234,
Phú Yên: 930,124
Trúng 613 TT Huế,
Trúng 930 Phú Yên
198
25-07-21Kon Tum: 630,418,
Khánh Hòa: 890,555
Trúng 890 Khánh Hòa239
24-07-21Đà Nẵng: 798,866,
Quảng Ngãi: 088,619,
Đắc Nông: 785,618
Trúng 798 Đà Nẵng282
23-07-21Gia Lai: 577,238,
Ninh Thuận: 354,586
Trúng 354 Ninh Thuận207
22-07-21Bình Định: 953,381,
Quảng Trị: 020,995,
Quảng Bình: 922,560
Trúng 953 Bình Định190
21-07-21Đà Nẵng: 683,914,
Khánh Hòa: 228,647
Trúng 683 Đà Nẵng,
Trúng 228 Khánh Hòa
184
20-07-21Đắc Lắc: 973,169,
Quảng Nam: 459,195
Trượt155
19-07-21TT Huế: 060,336,
Phú Yên: 619,527
Trúng 060 TT Huế,
Trúng 619 Phú Yên
270
18-07-21Kon Tum: 157,657,
Khánh Hòa: 874,731
Trúng 157 Kon Tum,
Trúng 874 Khánh Hòa
209
17-07-21Đà Nẵng: 197,081,
Quảng Ngãi: 965,695,
Đắc Nông: 114,601
Trúng 114 Đắc Nông236
16-07-21Gia Lai: 990,239,
Ninh Thuận: 385,926
Trúng 990 Gia Lai,
Trúng 385 Ninh Thuận
213
15-07-21Bình Định: 484,607,
Quảng Trị: 613,087,
Quảng Bình: 825,927
Trúng 927 Quảng Bình189
14-07-21Đà Nẵng: 532,597,
Khánh Hòa: 036,270
Trượt254
13-07-21Đắc Lắc: 467,508,
Quảng Nam: 554,932
Trúng 554 Quảng Nam174
12-07-21TT Huế: 696,000,
Phú Yên: 843,154
Trượt204
11-07-21Kon Tum: 236,738,
Khánh Hòa: 118,113
Trúng 236 Kon Tum247
10-07-21Đà Nẵng: 479,207,
Quảng Ngãi: 725,485,
Đắc Nông: 487,509
Trúng 479 Đà Nẵng,
Trúng 725 Quảng Ngãi,
Trúng 487 Đắc Nông
158
09-07-21Gia Lai: 587,976,
Ninh Thuận: 757,217
Trượt216
08-07-21Bình Định: 095,625,
Quảng Trị: 507,949,
Quảng Bình: 336,818
Trượt228
07-07-21Đà Nẵng: 653,859,
Khánh Hòa: 464,378
Trúng 653 Đà Nẵng,
Trúng 464 Khánh Hòa
274
06-07-21Đắc Lắc: 814,495,
Quảng Nam: 130,167
Trúng 814 Đắc Lắc,
Trúng 130 Quảng Nam
284