CẶP XÍU CHỦ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Muốn thắng lớn thì phải liều, muốn liều phải biết chốt số. Nếu không biết soi cầu chuẩn hãy để chúng tôi chốt số giúp bạn khẳng định trúng lớn và lãi to!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 915,334,
Ninh Thuận: 729,021
Trúng 915 Gia Lai,
Trúng 729 Ninh Thuận
183
17-06-21Bình Định: 607,983,
Quảng Trị: 599,120,
Quảng Bình: 581,245
Trúng 607 Bình Định,
Trúng 599 Quảng Trị,
Trúng 581 Quảng Bình
212
16-06-21Đà Nẵng: 987,398,
Khánh Hòa: 737,615
Trúng 987 Đà Nẵng,
Trúng 737 Khánh Hòa
246
15-06-21Đắc Lắc: 462,473,
Quảng Nam: 675,302
Trượt230
14-06-21TT Huế: 009,536,
Phú Yên: 573,464
Trúng 009 TT Huế,
Trúng 573 Phú Yên
278
13-06-21Kon Tum: 847,006,
Khánh Hòa: 870,787
Trúng 847 Kon Tum,
Trúng 870 Khánh Hòa
288
12-06-21Đà Nẵng: 160,170,
Quảng Ngãi: 338,233,
Đắc Nông: 128,733
Trúng 160 Đà Nẵng,
Trúng 338 Quảng Ngãi,
Trúng 128 Đắc Nông
187
11-06-21Gia Lai: 157,270,
Ninh Thuận: 648,484
Trượt231
10-06-21Bình Định: 581,104,
Quảng Trị: 769,205,
Quảng Bình: 437,389
Trượt233
09-06-21Đà Nẵng: 693,691,
Khánh Hòa: 789,795
Trúng 693 Đà Nẵng,
Trúng 789 Khánh Hòa
146
08-06-21Đắc Lắc: 843,395,
Quảng Nam: 991,590
Trúng 843 Đắc Lắc,
Trúng 991 Quảng Nam
211
07-06-21TT Huế: 311,901,
Phú Yên: 729,084
Trượt221
06-06-21Kon Tum: 206,002,
Khánh Hòa: 857,374
Trúng 857 Khánh Hòa264
05-06-21Đà Nẵng: 815,879,
Quảng Ngãi: 324,828,
Đắc Nông: 373,883
Trúng 815 Đà Nẵng,
Trúng 324 Quảng Ngãi,
Trúng 373 Đắc Nông
228
04-06-21Gia Lai: 442,340,
Ninh Thuận: 506,544
Trúng 442 Gia Lai,
Trúng 506 Ninh Thuận
204
03-06-21Bình Định: 087,286,
Quảng Trị: 046,638,
Quảng Bình: 613,882
Trượt254
02-06-21Đà Nẵng: 717,317,
Khánh Hòa: 647,966
Trượt271
01-06-21Đắc Lắc: 773,892,
Quảng Nam: 700,862
Trúng 773 Đắc Lắc,
Trúng 700 Quảng Nam
213
31-05-21TT Huế: 179,071,
Phú Yên: 433,173
Trượt193
30-05-21Kon Tum: 649,240,
Khánh Hòa: 452,030
Trúng 452 Khánh Hòa153
29-05-21Đà Nẵng: 324,078,
Quảng Ngãi: 928,154,
Đắc Nông: 490,311
Trúng 324 Đà Nẵng,
Trúng 928 Quảng Ngãi
200
28-05-21Gia Lai: 440,800,
Ninh Thuận: 441,750
Trúng 440 Gia Lai,
Trúng 441 Ninh Thuận
256
27-05-21Bình Định: 204,378,
Quảng Trị: 712,985,
Quảng Bình: 655,482
Trúng 204 Bình Định,
Trúng 712 Quảng Trị
180
26-05-21Đà Nẵng: 912,269,
Khánh Hòa: 010,761
Trúng 010 Khánh Hòa185
25-05-21Đắc Lắc: 863,467,
Quảng Nam: 277,927
Trượt242
24-05-21TT Huế: 611,529,
Phú Yên: 588,302
Trượt162
23-05-21Kon Tum: 827,913,
Khánh Hòa: 041,538
Trúng 827 Kon Tum243
22-05-21Đà Nẵng: 464,699,
Quảng Ngãi: 109,590,
Đắc Nông: 870,889
Trúng 870 Đắc Nông274
21-05-21Gia Lai: 734,164,
Ninh Thuận: 063,719
Trúng 734 Gia Lai,
Trúng 063 Ninh Thuận
167
20-05-21Bình Định: 150,457,
Quảng Trị: 659,686,
Quảng Bình: 534,322
Trượt213
19-05-21Đà Nẵng: 070,481,
Khánh Hòa: 642,537
Trúng 070 Đà Nẵng,
Trúng 642 Khánh Hòa
277
18-05-21Đắc Lắc: 068,455,
Quảng Nam: 560,761
Trúng 068 Đắc Lắc,
Trúng 560 Quảng Nam
265
17-05-21TT Huế: 763,752,
Phú Yên: 914,491
Trượt170
16-05-21Kon Tum: 436,381,
Khánh Hòa: 162,309
Trúng 436 Kon Tum,
Trúng 162 Khánh Hòa
197
15-05-21Đà Nẵng: 716,114,
Quảng Ngãi: 110,188,
Đắc Nông: 381,078
Trúng 716 Đà Nẵng,
Trúng 110 Quảng Ngãi,
Trúng 381 Đắc Nông
187
14-05-21Gia Lai: 802,654,
Ninh Thuận: 854,061
Trúng 802 Gia Lai,
Trúng 854 Ninh Thuận
224
13-05-21Bình Định: 527,886,
Quảng Trị: 575,926,
Quảng Bình: 064,743
Trượt222
12-05-21Đà Nẵng: 750,416,
Khánh Hòa: 922,174
Trúng 922 Khánh Hòa224
11-05-21Đắc Lắc: 171,853,
Quảng Nam: 820,097
Trúng 171 Đắc Lắc269
10-05-21TT Huế: 732,151,
Phú Yên: 880,560
Trúng 732 TT Huế185
07-05-21Gia Lai: 808,283,
Ninh Thuận: 182,890
Trúng 808 Gia Lai,
Trúng 182 Ninh Thuận
152
06-05-21Bình Định: 731,111,
Quảng Trị: 826,091,
Quảng Bình: 114,268
Trúng 731 Bình Định,
Trúng 826 Quảng Trị,
Trúng 114 Quảng Bình
249
05-05-21Đà Nẵng: 295,596,
Khánh Hòa: 332,470
Trượt214
04-05-21Đắc Lắc: 802,112,
Quảng Nam: 963,300
Trúng 802 Đắc Lắc252
03-05-21TT Huế: 230,613,
Phú Yên: 088,865
Trúng 088 Phú Yên233
02-05-21Kon Tum: 768,975,
Khánh Hòa: 643,790
Trượt166
01-05-21Đà Nẵng: 817,508,
Quảng Ngãi: 901,646,
Đắc Nông: 461,838
Trúng 901 Quảng Ngãi,
Trúng 461 Đắc Nông
166
30-04-21Gia Lai: 405,077,
Ninh Thuận: 804,267
Trúng 405 Gia Lai,
Trúng 804 Ninh Thuận
215
29-04-21Bình Định: 802,738,
Quảng Trị: 101,818,
Quảng Bình: 656,215
Trúng 802 Bình Định,
Trúng 101 Quảng Trị,
Trúng 656 Quảng Bình
219
28-04-21Đà Nẵng: 022,962,
Khánh Hòa: 722,454
Trúng 022 Đà Nẵng254
27-04-21Đắc Lắc: 865,015,
Quảng Nam: 693,531
Trượt256
26-04-21TT Huế: 103,343,
Phú Yên: 413,685
Trúng 103 TT Huế,
Trúng 413 Phú Yên
226
25-04-21Kon Tum: 217,980,
Khánh Hòa: 568,144
Trúng 217 Kon Tum,
Trúng 568 Khánh Hòa
144
24-04-21Đà Nẵng: 865,905,
Quảng Ngãi: 463,560,
Đắc Nông: 415,699
Trúng 865 Đà Nẵng,
Trúng 463 Quảng Ngãi,
Trúng 415 Đắc Nông
267
23-04-21Gia Lai: 317,759,
Ninh Thuận: 354,374
Trượt211
22-04-21Bình Định: 040,059,
Quảng Trị: 907,338,
Quảng Bình: 288,614
Trúng 907 Quảng Trị,
Trúng 288 Quảng Bình
195
21-04-21Đà Nẵng: 178,030,
Khánh Hòa: 424,539
Trúng 178 Đà Nẵng,
Trúng 424 Khánh Hòa
267
20-04-21Đắc Lắc: 292,003,
Quảng Nam: 979,972
Trúng 292 Đắc Lắc,
Trúng 979 Quảng Nam
241
19-04-21TT Huế: 905,120,
Phú Yên: 089,568
Trúng 089 Phú Yên260
18-04-21Kon Tum: 030,729,
Khánh Hòa: 576,778
Trúng 030 Kon Tum,
Trúng 576 Khánh Hòa
221
17-04-21Đà Nẵng: 891,567,
Quảng Ngãi: 363,778,
Đắc Nông: 060,702
Trúng 891 Đà Nẵng,
Trúng 363 Quảng Ngãi,
Trúng 060 Đắc Nông
270
16-04-21Gia Lai: 314,154,
Ninh Thuận: 533,598
Trượt191
15-04-21Bình Định: 857,328,
Quảng Trị: 643,165,
Quảng Bình: 818,995
Trượt244
14-04-21Đà Nẵng: 278,609,
Khánh Hòa: 207,957
Trúng 278 Đà Nẵng,
Trúng 207 Khánh Hòa
153
13-04-21Đắc Lắc: 450,279,
Quảng Nam: 400,270
Trúng 450 Đắc Lắc,
Trúng 400 Quảng Nam
272
12-04-21TT Huế: 572,783,
Phú Yên: 088,911
Trúng 572 TT Huế,
Trúng 088 Phú Yên
206
11-04-21Kon Tum: 849,557,
Khánh Hòa: 491,385
Trượt255
10-04-21Đà Nẵng: 428,904,
Quảng Ngãi: 994,029,
Đắc Nông: 971,693
Trúng 971 Đắc Nông246
09-04-21Gia Lai: 880,780,
Ninh Thuận: 570,666
Trúng 880 Gia Lai,
Trúng 570 Ninh Thuận
232
08-04-21Bình Định: 752,236,
Quảng Trị: 253,854,
Quảng Bình: 762,297
Trượt280
07-04-21Đà Nẵng: 010,070,
Khánh Hòa: 653,250
Trúng 653 Khánh Hòa167
06-04-21Đắc Lắc: 385,147,
Quảng Nam: 012,687
Trúng 385 Đắc Lắc,
Trúng 012 Quảng Nam
210
05-04-21TT Huế: 904,983,
Phú Yên: 502,793
Trượt264
04-04-21Kon Tum: 829,844,
Khánh Hòa: 517,156
Trúng 829 Kon Tum,
Trúng 517 Khánh Hòa
228
03-04-21Quảng Ngãi: 039,694,
Đắc Nông: 969,977,
Đà Nẵng: 532,500
Trúng 039 Quảng Ngãi,
Trúng 969 Đắc Nông,
Trúng 532 Đà Nẵng
236
02-04-21Gia Lai: 209,670,
Ninh Thuận: 276,720
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 276 Ninh Thuận
223