BẠCH THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


An toàn, chắc ăn, chuẩn xác là những gì cầu BAO LÔ hôm nay mang đến cho bạn. Đây là lựa chọn tin cậy..Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi mang tiền về nhà!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 29
Trúng Ninh Thuận51
17-06-21Bình Định: 70,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 46
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
16-06-21Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
15-06-21Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc309
14-06-21TT Huế: 90,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
124
13-06-21Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum194
12-06-21Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
356
11-06-21Gia Lai: 97,
Ninh Thuận: 66
Trúng Gia Lai253
10-06-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 07
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
211
09-06-21Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
146
08-06-21Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 99
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
328
07-06-21TT Huế: 36,
Phú Yên: 61
Trượt171
06-06-21Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 21
Trượt152
05-06-21Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 64
Trúng Đắc Nông213
04-06-21Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai225
03-06-21Bình Định: 25,
Quảng Trị: 27,
Quảng Bình: 05
Trượt271
02-06-21Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 18
Trúng Khánh Hòa396
01-06-21Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
86
31-05-21TT Huế: 11,
Phú Yên: 14
Trúng Phú Yên64
30-05-21Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
213
29-05-21Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
95
28-05-21Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai191
27-05-21Bình Định: 54,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
201
26-05-21Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 86
Trúng Khánh Hòa236
25-05-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 71
Trượt196
24-05-21TT Huế: 41,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế337
23-05-21Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 42
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
22-05-21Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
211
21-05-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 52
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
333
20-05-21Bình Định: 56,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định316
19-05-21Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
122
18-05-21Đắc Lắc: 08,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
17-05-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 42
Trúng Phú Yên49
16-05-21Kon Tum: 18,
Khánh Hòa: 93
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
260
15-05-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
14-05-21Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
221
13-05-21Bình Định: 74,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 64
Trượt234
12-05-21Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng302
11-05-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
197
10-05-21TT Huế: 38,
Phú Yên: 74
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
141
07-05-21Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
192
06-05-21Bình Định: 90,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
86
05-05-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
143
04-05-21Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
207
03-05-21TT Huế: 96,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
02-05-21Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 84
Trúng Khánh Hòa208
01-05-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
220
30-04-21Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 89
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
110
29-04-21Bình Định: 09,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
178
28-04-21Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
322
27-04-21Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 80
Trượt132
26-04-21TT Huế: 63,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
264
25-04-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
178
24-04-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
183
23-04-21Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 22
Trượt57
22-04-21Bình Định: 25,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
265
21-04-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 90
Trúng Đà Nẵng244
20-04-21Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 14
Trượt76
19-04-21TT Huế: 43,
Phú Yên: 44
Trúng TT Huế335
18-04-21Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 11
Trúng Khánh Hòa186
17-04-21Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
281
16-04-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 95
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
15-04-21Bình Định: 22,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 84
Trượt254
14-04-21Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
20
13-04-21Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 67
Trúng Đắc Lắc209
12-04-21TT Huế: 81,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
182
11-04-21Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 78
Trượt214
10-04-21Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
206
09-04-21Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
149
08-04-21Bình Định: 35,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
186
07-04-21Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
184
06-04-21Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc154
05-04-21TT Huế: 58,
Phú Yên: 69
Trượt359
04-04-21Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 01
Trúng Khánh Hòa50
03-04-21Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 07
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
293
02-04-21Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
49