BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP MIỀN NAM


An toàn, chắc ăn, chuẩn xác là những gì cầu Bạch thủ lô hôm nay mang đến cho bạn. Đây là lựa chọn tin cậy..Khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh và đợi mang tiền về nhà!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

Số mới được cập nhật từ 08h-16h hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền số sẽ Tự động hiện ra
⇒ Ưu tiên thẻ cào: Viettel
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn mỗi ngày
CHÁT với chúng tôi nếu gặp lỗi bạn nhé. Xin cảm ơn!

Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Vĩnh Long: 50,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 42
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
305
17-06-21Tây Ninh: 71,
An Giang: 22,
Bình Thuận: 79
Trúng Bình Thuận199
16-06-21Đồng Nai: 01,
Cần Thơ: 88,
Sóc Trăng: 69
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
271
15-06-21Bến Tre: 45,
Vũng Tàu: 37,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre173
14-06-21TP HCM: 36,
Đồng Tháp: 70,
Cà Mau: 54
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
161
13-06-21Tiền Giang: 17,
Kiên Giang: 30,
Đà Lạt: 01
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
299
12-06-21TP HCM: 13,
Long An: 71,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
216
11-06-21Vĩnh Long: 18,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 15
Trúng Trà Vinh325
10-06-21Tây Ninh: 95,
An Giang: 83,
Bình Thuận: 68
Trúng An Giang282
09-06-21Đồng Nai: 49,
Cần Thơ: 72,
Sóc Trăng: 14
Trượt86
08-06-21Bến Tre: 90,
Vũng Tàu: 11,
Bạc Liêu: 67
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
184
07-06-21TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 13,
Cà Mau: 12
Trượt170
06-06-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 83,
Đà Lạt: 83
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
225
05-06-21TP HCM: 84,
Long An: 74,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 50
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
216
04-06-21Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 86,
Trà Vinh: 52
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
186
03-06-21Tây Ninh: 19,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 03
Trúng Bình Thuận243
02-06-21Đồng Nai: 36,
Cần Thơ: 87,
Sóc Trăng: 88
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
355
01-06-21Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 08,
Bạc Liêu: 82
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
159
31-05-21TP HCM: 05,
Đồng Tháp: 40,
Cà Mau: 31
Trượt194
30-05-21Tiền Giang: 42,
Kiên Giang: 94,
Đà Lạt: 17
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
270
29-05-21Hậu Giang: 18,
TP HCM: 77,
Long An: 87,
Bình Phước: 41
Trúng Hậu Giang,
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
209
28-05-21Vĩnh Long: 64,
Bình Dương: 42,
Trà Vinh: 93
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
334
27-05-21Tây Ninh: 95,
An Giang: 37,
Bình Thuận: 74
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
285
26-05-21Đồng Nai: 93,
Cần Thơ: 47,
Sóc Trăng: 62
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
251
25-05-21Bến Tre: 45,
Vũng Tàu: 20,
Bạc Liêu: 49
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
115
24-05-21TP HCM: 65,
Đồng Tháp: 06,
Cà Mau: 44
Trúng Cà Mau259
23-05-21Tiền Giang: 30,
Kiên Giang: 84,
Đà Lạt: 39
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
203
22-05-21TP HCM: 48,
Long An: 94,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
200
21-05-21Vĩnh Long: 33,
Bình Dương: 08,
Trà Vinh: 26
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
171
20-05-21Tây Ninh: 86,
An Giang: 90,
Bình Thuận: 99
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
154
19-05-21Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 99,
Sóc Trăng: 50
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
150
18-05-21Bến Tre: 25,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 73
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
148
17-05-21TP HCM: 29,
Đồng Tháp: 43,
Cà Mau: 68
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
131
16-05-21Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 34,
Đà Lạt: 75
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
156
15-05-21TP HCM: 49,
Long An: 77,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 07
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
205
14-05-21Vĩnh Long: 45,
Bình Dương: 25,
Trà Vinh: 08
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
163
13-05-21Tây Ninh: 09,
An Giang: 11,
Bình Thuận: 42
Trúng Bình Thuận218
12-05-21Đồng Nai: 06,
Cần Thơ: 22,
Sóc Trăng: 28
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
20
11-05-21Bến Tre: 70,
Vũng Tàu: 64,
Bạc Liêu: 94
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
191
10-05-21TP HCM: 98,
Đồng Tháp: 10,
Cà Mau: 75
Trúng Đồng Tháp195
07-05-21Vĩnh Long: 72,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 68
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
281
06-05-21Tây Ninh: 09,
An Giang: 80,
Bình Thuận: 87
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
365
05-05-21Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 49
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
175
04-05-21Bến Tre: 77,
Vũng Tàu: 42,
Bạc Liêu: 83
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
201
03-05-21TP HCM: 16,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 89
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
243
02-05-21Tiền Giang: 47,
Kiên Giang: 61,
Đà Lạt: 68
Trượt228
01-05-21TP HCM: 77,
Long An: 17,
Bình Phước: 66,
Hậu Giang: 73
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
253
30-04-21Vĩnh Long: 54,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 23
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
120
29-04-21Tây Ninh: 21,
An Giang: 98,
Bình Thuận: 71
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
249
28-04-21Đồng Nai: 66,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
71
27-04-21Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 09,
Bạc Liêu: 45
Trượt130
26-04-21TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 61,
Cà Mau: 03
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
147
25-04-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 00,
Đà Lạt: 04
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
194
24-04-21TP HCM: 86,
Long An: 51,
Bình Phước: 06,
Hậu Giang: 85
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
110
23-04-21Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 33,
Trà Vinh: 55
Trúng Vĩnh Long177
22-04-21Tây Ninh: 51,
An Giang: 57,
Bình Thuận: 52
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
180
21-04-21Đồng Nai: 54,
Cần Thơ: 82,
Sóc Trăng: 58
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
237
20-04-21Bến Tre: 90,
Vũng Tàu: 07,
Bạc Liêu: 77
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
192
19-04-21TP HCM: 04,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 47
Trúng Cà Mau120
18-04-21Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 87,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
269
17-04-21TP HCM: 48,
Long An: 23,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 06
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
110
16-04-21Vĩnh Long: 62,
Bình Dương: 13,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
90
15-04-21Tây Ninh: 03,
An Giang: 82,
Bình Thuận: 14
Trúng An Giang190