SONG THỦ LÔ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


An toàn, chơi lâu dài cực hiệu quả, số chuẩn ăn đều mỗi ngày, chơi tích vốn cực hay. Cam Kết số chuẩn từ Hội Đồng quay số!!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 400,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 69,66,
Ninh Thuận: 86,83
Ăn lô 86 Ninh Thuận305
17-06-21Bình Định: 23,38,
Quảng Trị: 88,83,
Quảng Bình: 13,90
Ăn lô 23 Bình Định,
Ăn lô 13 Quảng Bình
224
16-06-21Đà Nẵng: 66,96,
Khánh Hòa: 96,41
Ăn lô 96 Khánh Hòa346
15-06-21Đắc Lắc: 91,17,
Quảng Nam: 97,73
Ăn lô 91 Đắc Lắc278
14-06-21TT Huế: 16,27,
Phú Yên: 07,47
Ăn lô 16 TT Huế,
Ăn lô 47 Phú Yên
149
13-06-21Kon Tum: 66,42,
Khánh Hòa: 73,40
Ăn lô 66 Kon Tum,
Ăn lô 73 Khánh Hòa
161
12-06-21Đà Nẵng: 93,12,
Quảng Ngãi: 52,64,
Đắc Nông: 17,19
Ăn lô 93,12 Đà Nẵng,
Ăn lô 52 Quảng Ngãi,
Ăn lô 17 Đắc Nông
226
11-06-21Gia Lai: 11,85,
Ninh Thuận: 31,26
Trượt284
10-06-21Bình Định: 16,95,
Quảng Trị: 43,27,
Quảng Bình: 56,36
Ăn lô 16,95 Bình Định,
Ăn lô 43 Quảng Trị,
Ăn lô 36,56 Quảng Bình
267
09-06-21Đà Nẵng: 56,62,
Khánh Hòa: 21,99
Ăn lô 56 Đà Nẵng,
Ăn lô 99,21 Khánh Hòa
253
08-06-21Đắc Lắc: 20,77,
Quảng Nam: 10,07
Ăn lô 77,20 Đắc Lắc,
Ăn lô 07,10 Quảng Nam
252
07-06-21TT Huế: 75,60,
Phú Yên: 83,48
Ăn lô 60 TT Huế331
06-06-21Kon Tum: 71,19,
Khánh Hòa: 02,79
Ăn lô 19,71 Kon Tum,
Ăn lô 79,02 Khánh Hòa
320
05-06-21Đà Nẵng: 20,27,
Quảng Ngãi: 57,97,
Đắc Nông: 17,28
Ăn lô 27,20 Đà Nẵng,
Ăn lô 57 Quảng Ngãi,
Ăn lô 17,28 Đắc Nông
154
04-06-21Gia Lai: 80,52,
Ninh Thuận: 69,38
Ăn lô 80 Gia Lai,
Ăn lô 69 Ninh Thuận
244
03-06-21Bình Định: 64,75,
Quảng Trị: 07,83,
Quảng Bình: 02,63
Ăn lô 75 Bình Định,
Ăn lô 02 Quảng Bình
234
02-06-21Đà Nẵng: 67,98,
Khánh Hòa: 57,27
Ăn lô 98,67 Đà Nẵng,
Ăn lô 57 Khánh Hòa
196
01-06-21Đắc Lắc: 77,03,
Quảng Nam: 15,43
Ăn lô 77 Đắc Lắc,
Ăn lô 15 Quảng Nam
173
31-05-21TT Huế: 04,63,
Phú Yên: 21,46
Ăn lô 46 Phú Yên260
30-05-21Kon Tum: 65,57,
Khánh Hòa: 18,11
Ăn lô 65 Kon Tum,
Ăn lô 11,18 Khánh Hòa
110
29-05-21Đà Nẵng: 03,44,
Quảng Ngãi: 62,83,
Đắc Nông: 02,86
Ăn lô 44 Đà Nẵng,
Ăn lô 62 Quảng Ngãi,
Ăn lô 86,02 Đắc Nông
213
28-05-21Gia Lai: 01,21,
Ninh Thuận: 78,48
Ăn lô 01,21 Gia Lai,
Ăn lô 48,78 Ninh Thuận
353
27-05-21Bình Định: 54,69,
Quảng Trị: 06,86,
Quảng Bình: 88,54
Ăn lô 69,54 Bình Định,
Ăn lô 86 Quảng Trị,
Ăn lô 54,88 Quảng Bình
194
26-05-21Đà Nẵng: 75,11,
Khánh Hòa: 44,07
Ăn lô 11 Đà Nẵng,
Ăn lô 44 Khánh Hòa
206
25-05-21Đắc Lắc: 67,03,
Quảng Nam: 26,67
Ăn lô 67 Đắc Lắc,
Ăn lô 26 Quảng Nam
301
24-05-21TT Huế: 20,31,
Phú Yên: 17,36
Ăn lô 20 TT Huế365
23-05-21Kon Tum: 19,71,
Khánh Hòa: 42,83
Ăn lô 19 Kon Tum,
Ăn lô 42 Khánh Hòa
232
22-05-21Đà Nẵng: 60,68,
Quảng Ngãi: 90,66,
Đắc Nông: 05,50
Ăn lô 60 Đà Nẵng,
Ăn lô 90,66 Quảng Ngãi,
Ăn lô 05 Đắc Nông
251
21-05-21Gia Lai: 06,27,
Ninh Thuận: 73,87
Ăn lô 27,06 Gia Lai180
20-05-21Bình Định: 39,16,
Quảng Trị: 96,26,
Quảng Bình: 45,29
Ăn lô 39 Bình Định,
Ăn lô 96,26 Quảng Trị
277
19-05-21Đà Nẵng: 64,17,
Khánh Hòa: 98,75
Ăn lô 64 Đà Nẵng,
Ăn lô 98,75 Khánh Hòa
267
18-05-21Đắc Lắc: 09,68,
Quảng Nam: 60,03
Ăn lô 09,68 Đắc Lắc,
Ăn lô 03,60 Quảng Nam
202
17-05-21TT Huế: 58,56,
Phú Yên: 43,42
Ăn lô 42 Phú Yên114
16-05-21Kon Tum: 79,01,
Khánh Hòa: 14,65
Ăn lô 79 Kon Tum,
Ăn lô 14 Khánh Hòa
139
15-05-21Đà Nẵng: 20,88,
Quảng Ngãi: 41,31,
Đắc Nông: 31,27
Ăn lô 20 Đà Nẵng,
Ăn lô 41 Quảng Ngãi
198
14-05-21Gia Lai: 42,73,
Ninh Thuận: 15,54
Ăn lô 73 Gia Lai,
Ăn lô 15,54 Ninh Thuận
317
13-05-21Bình Định: 64,20,
Quảng Trị: 21,02,
Quảng Bình: 03,69
Ăn lô 64,20 Bình Định,
Ăn lô 02 Quảng Trị
321
12-05-21Đà Nẵng: 12,97,
Khánh Hòa: 87,26
Ăn lô 97 Đà Nẵng,
Ăn lô 87,26 Khánh Hòa
287
11-05-21Đắc Lắc: 75,20,
Quảng Nam: 39,00
Ăn lô 75 Đắc Lắc,
Ăn lô 00 Quảng Nam
227
10-05-21TT Huế: 66,27,
Phú Yên: 81,98
Ăn lô 27,66 TT Huế,
Ăn lô 98 Phú Yên
387
07-05-21Gia Lai: 64,52,
Ninh Thuận: 31,44
Ăn lô 52 Gia Lai344
06-05-21Bình Định: 11,47,
Quảng Trị: 53,12,
Quảng Bình: 59,11
Ăn lô 11 Bình Định,
Ăn lô 53,12 Quảng Trị,
Ăn lô 59 Quảng Bình
250
05-05-21Đà Nẵng: 98,43,
Khánh Hòa: 11,51
Ăn lô 43 Đà Nẵng193
04-05-21Đắc Lắc: 91,35,
Quảng Nam: 53,90
Trượt226
03-05-21TT Huế: 18,70,
Phú Yên: 90,67
Ăn lô 18 TT Huế,
Ăn lô 90,67 Phú Yên
317
02-05-21Kon Tum: 14,36,
Khánh Hòa: 82,76
Ăn lô 82 Khánh Hòa251
01-05-21Đà Nẵng: 96,72,
Quảng Ngãi: 10,79,
Đắc Nông: 01,02
Ăn lô 96 Đà Nẵng,
Ăn lô 79,10 Quảng Ngãi
239
30-04-21Gia Lai: 94,23,
Ninh Thuận: 03,90
Ăn lô 03,90 Ninh Thuận157
29-04-21Bình Định: 26,02,
Quảng Trị: 14,76,
Quảng Bình: 48,32
Ăn lô 02 Bình Định,
Ăn lô 14 Quảng Trị
217
28-04-21Đà Nẵng: 29,19,
Khánh Hòa: 44,97
Ăn lô 19,29 Đà Nẵng,
Ăn lô 44 Khánh Hòa
254
27-04-21Đắc Lắc: 18,41,
Quảng Nam: 35,15
Trượt229
26-04-21TT Huế: 25,92,
Phú Yên: 13,09
Ăn lô 25 TT Huế,
Ăn lô 09,13 Phú Yên
156
25-04-21Kon Tum: 26,94,
Khánh Hòa: 14,04
Ăn lô 26 Kon Tum,
Ăn lô 14,04 Khánh Hòa
341
24-04-21Đà Nẵng: 65,86,
Quảng Ngãi: 63,68,
Đắc Nông: 14,98
Ăn lô 65 Đà Nẵng,
Ăn lô 68,63 Quảng Ngãi,
Ăn lô 14 Đắc Nông
284
23-04-21Gia Lai: 71,92,
Ninh Thuận: 06,70
Trượt316
22-04-21Bình Định: 98,59,
Quảng Trị: 54,03,
Quảng Bình: 70,95
Ăn lô 59 Bình Định,
Ăn lô 03,54 Quảng Trị,
Ăn lô 70 Quảng Bình
251
21-04-21Đà Nẵng: 30,68,
Khánh Hòa: 60,67
Trượt373
20-04-21Đắc Lắc: 04,92,
Quảng Nam: 64,55
Ăn lô 04,92 Đắc Lắc,
Ăn lô 64 Quảng Nam
202
19-04-21TT Huế: 78,05,
Phú Yên: 03,10
Ăn lô 05 TT Huế231
18-04-21Kon Tum: 08,91,
Khánh Hòa: 10,64
Ăn lô 08,91 Kon Tum230
17-04-21Đà Nẵng: 67,04,
Quảng Ngãi: 59,81,
Đắc Nông: 00,74
Ăn lô 67 Đà Nẵng,
Ăn lô 59 Quảng Ngãi,
Ăn lô 00,74 Đắc Nông
189
16-04-21Gia Lai: 84,89,
Ninh Thuận: 06,26
Ăn lô 89,84 Gia Lai,
Ăn lô 06 Ninh Thuận
196
15-04-21Bình Định: 08,99,
Quảng Trị: 30,08,
Quảng Bình: 00,45
Ăn lô 08,99 Bình Định333
14-04-21Đà Nẵng: 91,65,
Khánh Hòa: 95,32
Ăn lô 91 Đà Nẵng,
Ăn lô 95,32 Khánh Hòa
323
13-04-21Đắc Lắc: 39,05,
Quảng Nam: 65,54
Ăn lô 05,39 Đắc Lắc,
Ăn lô 65 Quảng Nam
230
12-04-21TT Huế: 48,21,
Phú Yên: 66,84
Ăn lô 21,48 TT Huế,
Ăn lô 84,66 Phú Yên
218
11-04-21Kon Tum: 73,36,
Khánh Hòa: 06,02
Ăn lô 36 Kon Tum300
10-04-21Đà Nẵng: 82,38,
Quảng Ngãi: 33,42,
Đắc Nông: 09,94
Ăn lô 09 Đắc Nông336
09-04-21Gia Lai: 80,52,
Ninh Thuận: 86,75
Ăn lô 80 Gia Lai,
Ăn lô 86 Ninh Thuận
183
08-04-21Bình Định: 50,47,
Quảng Trị: 52,30,
Quảng Bình: 39,07
Ăn lô 50,47 Bình Định224
07-04-21Đà Nẵng: 86,85,
Khánh Hòa: 72,19
Trượt127
06-04-21Đắc Lắc: 85,35,
Quảng Nam: 53,70
Ăn lô 85 Đắc Lắc,
Ăn lô 70 Quảng Nam
202
05-04-21TT Huế: 34,23,
Phú Yên: 99,29
Trượt279
04-04-21Kon Tum: 84,21,
Khánh Hòa: 71,60
Ăn lô 84 Kon Tum,
Ăn lô 71 Khánh Hòa
278
03-04-21Đà Nẵng: 21,58,
Quảng Ngãi: 47,59,
Đắc Nông: 39,23
Ăn lô 58,21 Đà Nẵng,
Ăn lô 47,59 Quảng Ngãi,
Ăn lô 39 Đắc Nông
210
02-04-21Gia Lai: 75,57,
Ninh Thuận: 90,58
Ăn lô 75 Gia Lai,
Ăn lô 90 Ninh Thuận
264