BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Soi số siêu Chuẩn và chính xác, tỷ lệ ăn đều nên không lo cụt vốn. Số Siêu đẹp cam kết ăn chắc khi bạn lấy số!!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-11-20
23-11-20TT Huế: 03,
Phú Yên: 67
Trúng Phú Yên92
22-11-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 24
Trúng Kon Tum138
21-11-20Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng147
20-11-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
141
19-11-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
143
18-11-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
70
17-11-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 08
Trượt140
16-11-20TT Huế: 14,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
61
15-11-20Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
129
14-11-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 79
Trúng Quảng Ngãi88
13-11-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 93
Trúng Gia Lai122
12-11-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 13
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
64
11-11-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 05
Trượt100
10-11-20Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 99
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
176
09-11-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 26
Trúng TT Huế73
08-11-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 99
Trúng Khánh Hòa92
07-11-20Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 86
Trượt123
06-11-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai98
05-11-20Bình Định: 59,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
217
04-11-20Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 90
Trúng Khánh Hòa143
03-11-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 50
Trúng Quảng Nam221
02-11-20TT Huế: 64,
Phú Yên: 40
Trượt103
01-11-20Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum186
31-10-20Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 78
Trúng Quảng Ngãi110
30-10-20Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 26
Trượt117
29-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
274
28-10-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
205
27-10-20Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 50
Trúng Quảng Nam85
26-10-20TT Huế: 73,
Phú Yên: 65
Trượt115
25-10-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
223
24-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
171
23-10-20Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
127
22-10-20Bình Định: 31,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 32
Trượt78
21-10-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
116
20-10-20Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 39
Trúng Quảng Nam205
19-10-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
150
18-10-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 60
Trúng Khánh Hòa178
17-10-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 04
Trúng Quảng Ngãi115
16-10-20Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 12
Trúng Ninh Thuận129
15-10-20Bình Định: 23,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 66
Trượt145
14-10-20Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 35
Trượt190
13-10-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
136
12-10-20TT Huế: 04,
Phú Yên: 93
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
11-10-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
127
10-10-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
107
09-10-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
115
08-10-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
28
07-10-20Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 04
Trượt87
06-10-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
95
05-10-20TT Huế: 59,
Phú Yên: 69
Trượt171
04-10-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa105
03-10-20Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 13
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
150
02-10-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 62
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
169
01-10-20Bình Định: 48,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 69
Trúng Bình Định138
30-09-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
164
29-09-20Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 78
Trúng Quảng Nam208
28-09-20TT Huế: 89,
Phú Yên: 44
Trượt190
27-09-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 95
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
26-09-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
151
25-09-20Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 72
Trượt200
24-09-20Bình Định: 79,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 67
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
141
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
85
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 66
Trúng Đắc Lắc42
21-09-20TT Huế: 40,
Phú Yên: 82
Trượt132
20-09-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 03
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
54
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
186
18-09-20Gia Lai: 20,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
220
17-09-20Bình Định: 69,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 66
Trượt188
16-09-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
150
15-09-20Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 13
Trúng Quảng Nam174
14-09-20TT Huế: 95,
Phú Yên: 78
Trượt139
13-09-20Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa103
12-09-20Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 09
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
199
11-09-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 22
Trượt210
10-09-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
145
09-09-20Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa57
08-09-20Đắc Lắc: 17,
Quảng Nam: 16
Trượt90
07-09-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
116
06-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
189
05-09-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
188
04-09-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 25
Trượt180
03-09-20Bình Định: 31,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 17
Trúng Quảng Bình125
02-09-20Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 32
Trúng Khánh Hòa70
01-09-20Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 07
Trúng Quảng Nam176
31-08-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 43
Trượt136
30-08-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 76
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
81
29-08-20Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 79
Trúng Đắc Nông178