BẠCH THỦ ĐỀ CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Soi số siêu Chuẩn và chính xác, tỷ lệ ăn đều nên không lo cụt vốn. Số Siêu đẹp cam kết ăn chắc khi bạn lấy số!!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,000,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
178
17-06-21Bình Định: 07,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 81
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
170
16-06-21Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng93
15-06-21Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 41
Trúng Quảng Nam41
14-06-21TT Huế: 09,
Phú Yên: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
91
13-06-21Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
12-06-21Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 28
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
103
11-06-21Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 27
Trượt116
10-06-21Bình Định: 32,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 59
Trúng Bình Định191
09-06-21Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 89
Trúng Khánh Hòa216
08-06-21Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 91
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
112
07-06-21TT Huế: 73,
Phú Yên: 32
Trượt210
06-06-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 98
Trượt160
05-06-21Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
63
04-06-21Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 06
Trúng Ninh Thuận103
03-06-21Bình Định: 66,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
150
02-06-21Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248
01-06-21Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
200
31-05-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 95
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
122
30-05-21Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 52
Trúng Khánh Hòa179
29-05-21Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 99
Trúng Đắc Nông142
28-05-21Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai116
27-05-21Bình Định: 04,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
125
26-05-21Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
191
25-05-21Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 46
Trượt115
24-05-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 65
Trượt220
23-05-21Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
43
22-05-21Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
178
21-05-21Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 63
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
68
20-05-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 28
Trượt151
19-05-21Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 42
Trúng Khánh Hòa167
18-05-21Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
159
17-05-21TT Huế: 18,
Phú Yên: 77
Trượt278
16-05-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
149
15-05-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 10,
Đắc Nông: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
133
14-05-21Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
150
13-05-21Bình Định: 48,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 33
Trượt186
12-05-21Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
143
11-05-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
162
10-05-21TT Huế: 82,
Phú Yên: 60
Trúng Phú Yên118
07-05-21Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
06-05-21Bình Định: 31,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
151
05-05-21Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 94
Trượt40
04-05-21Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
173
03-05-21TT Huế: 57,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
02-05-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 40
Trượt22
01-05-21Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
138
30-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 04
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
79
29-04-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
156
28-04-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
206
27-04-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 50
Trượt79
26-04-21TT Huế: 03,
Phú Yên: 31
Trúng TT Huế124
25-04-21Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 68
Trúng Khánh Hòa65
24-04-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
67
23-04-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 16
Trượt92
22-04-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 32
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
93
21-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
152
20-04-21Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 79
Trúng Quảng Nam98
19-04-21TT Huế: 68,
Phú Yên: 64
Trượt32
18-04-21Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 76
Trúng Khánh Hòa59
17-04-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
157
16-04-21Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
117
15-04-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 59
Trúng Bình Định219
14-04-21Đà Nẵng: 78,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng180
13-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
129
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
90
11-04-21Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 04
Trúng Kon Tum153
10-04-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 71
Trúng Đắc Nông113
09-04-21Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 37
Trúng Gia Lai147
08-04-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 18
Trượt142
07-04-21Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 53
Trúng Khánh Hòa157
06-04-21Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
210
05-04-21TT Huế: 76,
Phú Yên: 09
Trượt220
04-04-21Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
226
03-04-21Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 69
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
227
02-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 76
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
32