GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Số siêu chính xác là những gì chúng tôi mang đến cho các bạn ở cầu Giải 8 hôm nay, tỷ lệ trúng cao. Tiền vô như nước.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai198
17-06-21Bình Định: 50,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 44
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
16-06-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa156
15-06-21Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 91
Trượt146
14-06-21TT Huế: 74,
Phú Yên: 19
Trượt200
13-06-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 77
Trượt210
12-06-21Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
143
11-06-21Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 08
Trượt189
10-06-21Bình Định: 17,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 35
Trúng Bình Định177
09-06-21Đà Nẵng: 43,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
196
08-06-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 98
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
179
07-06-21TT Huế: 02,
Phú Yên: 10
Trượt173
06-06-21Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 25
Trượt246
05-06-21Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
205
04-06-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 04
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
139
03-06-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 06
Trúng Bình Định197
02-06-21Đà Nẵng: 98,
Khánh Hòa: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
162
01-06-21Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
197
31-05-21TT Huế: 17,
Phú Yên: 60
Trượt235
30-05-21Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa202
29-05-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
143
28-05-21Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
181
27-05-21Bình Định: 10,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
26-05-21Đà Nẵng: 96,
Khánh Hòa: 32
Trúng Khánh Hòa284
25-05-21Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 77
Trượt165
24-05-21TT Huế: 97,
Phú Yên: 02
Trượt128
23-05-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 57
Trúng Kon Tum277
22-05-21Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
191
21-05-21Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai157
20-05-21Bình Định: 32,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 39
Trượt167
19-05-21Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 32
Trúng Khánh Hòa210
18-05-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 13
Trúng Quảng Nam226
17-05-21TT Huế: 35,
Phú Yên: 86
Trượt194
16-05-21Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 34
Trượt209
15-05-21Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng210
14-05-21Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 55
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
176
13-05-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 84
Trượt176
12-05-21Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 15
Trúng Khánh Hòa207
11-05-21Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 88
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
191
10-05-21TT Huế: 27,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
162
07-05-21Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
226
06-05-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 87
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
149
05-05-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
196
04-05-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
03-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
02-05-21Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 27
Trượt223
01-05-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng225
30-04-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
175
29-04-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
175
28-04-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
193
27-04-21Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 30
Trượt228
26-04-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 01
Trượt152
25-04-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum194
24-04-21Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
227
23-04-21Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 05
Trượt215
22-04-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
132
21-04-21Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 84
Trượt190
20-04-21Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 83
Trượt226
19-04-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 69
Trượt221
18-04-21Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
17-04-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
197
16-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai221
15-04-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 15
Trượt133
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
265
13-04-21Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 00
Trúng Quảng Nam242
12-04-21TT Huế: 34,
Phú Yên: 39
Trúng Phú Yên182
11-04-21Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 77
Trượt198
10-04-21Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 97
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
192
09-04-21Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 59
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
262
08-04-21Bình Định: 17,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 15
Trượt209
07-04-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
06-04-21Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 74
Trúng Quảng Nam126
05-04-21TT Huế: 42,
Phú Yên: 06
Trượt209
04-04-21Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum187
03-04-21Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
228
02-04-21Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 60
Trúng Ninh Thuận115