GIẢI 8 CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG

Số siêu chính xác là những gì chúng tôi mang đến cho các bạn ở cầu Giải 8 hôm nay, tỷ lệ trúng cao. Tiền vô như nước.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 500,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Giải Tám Miền Trung Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-11-20
23-11-20TT Huế: 62,
Phú Yên: 77
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
173
22-11-20Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
21-11-20Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
175
20-11-20Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 64
Trúng Gia Lai231
19-11-20Bình Định: 06,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 38
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
166
18-11-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
17-11-20Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 38
Trúng Quảng Nam219
16-11-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
251
15-11-20Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
159
14-11-20Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng207
13-11-20Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 43
Trúng Ninh Thuận255
12-11-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 52
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
217
11-11-20Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa231
10-11-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 92
Trúng Quảng Nam205
09-11-20TT Huế: 37,
Phú Yên: 75
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
144
08-11-20Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum193
07-11-20Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 53
Trượt198
06-11-20Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 91
Trúng Ninh Thuận187
05-11-20Bình Định: 66,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 95
Trúng Quảng Trị272
04-11-20Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
03-11-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 10
Trúng Đắc Lắc205
02-11-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 28
Trượt146
01-11-20Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 51
Trúng Khánh Hòa266
31-10-20Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 45
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
256
30-10-20Gia Lai: 63,
Ninh Thuận: 71
Trượt125
29-10-20Bình Định: 29,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
175
28-10-20Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 51
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
184
27-10-20Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 50
Trúng Quảng Nam222
26-10-20TT Huế: 51,
Phú Yên: 68
Trượt198
25-10-20Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 55
Trúng Kon Tum272
24-10-20Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 27
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
178
23-10-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 29
Trúng Ninh Thuận137
22-10-20Bình Định: 87,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 47
Trượt217
21-10-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
218
20-10-20Đắc Lắc: 73,
Quảng Nam: 20
Trúng Đắc Lắc186
19-10-20TT Huế: 99,
Phú Yên: 54
Trúng Phú Yên224
18-10-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa212
17-10-20Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 95
Trúng Đắc Nông183
16-10-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 50
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
176
15-10-20Bình Định: 64,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 75
Trượt175
14-10-20Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
231
13-10-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 71
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
12-10-20Phú Yên: 17,
TT Huế: 11
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
147
11-10-20Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum231
10-10-20Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 05
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
149
09-10-20Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai132
08-10-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
169
07-10-20Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 09
Trượt204
06-10-20Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 40
Trúng Quảng Nam199
05-10-20TT Huế: 18,
Phú Yên: 03
Trượt254
04-10-20Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum219
03-10-20Đà Nẵng: 33,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
223
02-10-20Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai287
01-10-20Bình Định: 82,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 84
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
182
30-09-20Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 30
Trượt268
29-09-20Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 90
Trúng Quảng Nam208
28-09-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 53
Trượt204
27-09-20Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 59
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
199
26-09-20Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
268
25-09-20Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 56
Trượt211
24-09-20Bình Định: 42,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 28
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
23-09-20Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
212
22-09-20Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
178
21-09-20TT Huế: 15,
Phú Yên: 76
Trượt248
20-09-20Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 40
Trượt253
19-09-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 55
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
166
18-09-20Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
198
17-09-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 14
Trượt173
16-09-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 80
Trúng Khánh Hòa160
15-09-20Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
170
14-09-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 66
Trượt250
13-09-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 20
Trúng Kon Tum144
12-09-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 82,
Đắc Nông: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
183
11-09-20Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 71
Trúng Ninh Thuận211
10-09-20Bình Định: 47,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 00
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
189
09-09-20Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
217
08-09-20Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 06
Trúng Quảng Nam184
07-09-20TT Huế: 54,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế152
06-09-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa141
05-09-20Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 99,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
129
04-09-20Gia Lai: 31,
Ninh Thuận: 18
Trượt217
03-09-20Bình Định: 18,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
166
02-09-20Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 10
Trúng Đà Nẵng286
01-09-20Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
172
31-08-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 11
Trượt218
30-08-20Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 57
Trúng Khánh Hòa197
29-08-20Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 18
Trượt157