ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Cầu Đầu Đuôi siêu đẹp.Theo là trúng – đánh là ăn!! Được soi rất kỹ bởi chuyên gia thâm niên nhiều kinh nghiệm tỷ lệ ăn 99,69%!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
20-10-21
19-10-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
166
18-10-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt265
17-10-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa141
16-10-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
148
15-10-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Ninh Thuận197
14-10-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt149
13-10-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
162
12-10-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
190
11-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
43
10-10-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trượt113
09-10-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Đắc Nông78
08-10-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
240
07-10-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
126
06-10-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trượt102
05-10-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
155
04-10-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 TT Huế173
03-10-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Kon Tum125
02-10-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt84
01-10-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
101
30-09-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
102
29-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa108
28-09-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trượt95
27-09-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
96
26-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
117
25-09-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
20
24-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Gia Lai118
23-09-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị
151
22-09-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Khánh Hòa215
21-09-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trượt199
20-09-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trượt91
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
214
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
39
17-09-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
187
16-09-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
129
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Khánh Hòa184
14-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
95
13-09-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Phú Yên73
12-09-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa125
11-09-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt51
10-09-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
216
09-09-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
211
08-09-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
174
07-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
121
06-09-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trượt161
05-09-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa158
04-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
90
03-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 3 Ninh Thuận
178
02-09-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trượt74
01-09-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Khánh Hòa239
31-08-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Quảng Nam105
30-08-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 TT Huế198
29-08-21Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa,
Trúng đầu 7 Kon Tum
99
28-08-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đắc Nông108
27-08-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
57
26-08-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trượt150
25-08-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
166
24-08-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
112
23-08-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
219
22-08-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Kon Tum141
21-08-21Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
128
20-08-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
86
19-08-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 4 Quảng Bình
191
18-08-21Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt128
17-08-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trượt161
16-08-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
98
15-08-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
189
14-08-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng154
13-08-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Ninh Thuận144
12-08-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 2 Quảng Bình
154
27-07-21Đắc Lắc: ,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trượt Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
141
26-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
218
25-07-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt93
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
256
23-07-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
110
22-07-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
137
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
109
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt240
19-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
70
18-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
243
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
170
16-07-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
116
15-07-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trượt73
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt107
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
256
12-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt211
11-07-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt269
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
104
09-07-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trượt172
08-07-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trượt196
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
164
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
149