ĐỀ ĐẦU ĐUÔI CAO CẤP ĐÀI MIỀN TRUNG


Cầu Đầu Đuôi siêu đẹp.Theo là trúng – đánh là ăn!! Được soi rất kỹ bởi chuyên gia thâm niên nhiều kinh nghiệm tỷ lệ ăn 99,69%!

XEM SỐ VÍP PHÍ: 300,000 VNĐ

⇒ Chốt số víp cam kết 100% ăn to!
⇒ Anh em có thẻ lấy số ngay bây giờ.
⇒ Hỗ trợ thẻ cào mạng: Viettel
⇒ Tự Tin Lấy Số Đánh Lớn Trúng Lớn và Giàu To!
⇒ GẶP LỖI HÃY CHÁT VỚI CHÚNG TÔI Để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 300,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
65
17-06-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
197
16-06-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
137
15-06-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc110
14-06-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
138
13-06-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Kon Tum120
12-06-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đắc Nông145
11-06-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt206
10-06-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
244
09-06-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
157
08-06-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
270
07-06-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trượt121
06-06-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum126
05-06-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
177
04-06-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận150
03-06-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trượt207
02-06-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
94
01-06-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
233
31-05-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trượt42
30-05-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
133
29-05-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
190
28-05-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Gia Lai182
27-05-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
217
26-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa22
25-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
272
24-05-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 TT Huế137
23-05-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
213
22-05-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
83
21-05-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
124
20-05-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trượt145
19-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
77
18-05-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
231
17-05-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trượt269
16-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Kon Tum160
15-05-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
102
14-05-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
161
13-05-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Quảng Bình173
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
152
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
241
10-05-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
156
07-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
220
06-05-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
71
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trượt76
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
134
03-05-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Phú Yên155
02-05-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trượt92
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
120
30-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
214
29-04-21Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình,
Trúng đuôi 2 Bình Định
145
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa194
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trượt286
26-04-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
159
25-04-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
86
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
201
23-04-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trượt116
22-04-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
118
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
126
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
142
19-04-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trượt98
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
197
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
91
16-04-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
203
15-04-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trượt163
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
135
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Quảng Nam237
12-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 TT Huế119
11-04-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt172
10-04-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
112
09-04-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
199
08-04-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trượt144
07-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
166
06-04-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 2 Quảng Nam
192
05-04-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trượt120
04-04-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
114
03-04-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
226
02-04-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Gia Lai142