CẶP XÍU CHỦ SIÊU VÍP MIỀN NAM

An toàn, chơi lâu dài cực hiệu quả, số chuẩn ăn lớn mỗi ngày, bảo đảm không lo cụt vốn Cam Kết cung cấp số chuẩn giúp a/e lãi lớn.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,200,000 VNĐ

Số mới được cập nhật từ 08h-16h hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền số sẽ Tự động hiện ra
⇒ Ưu tiên thẻ cào: Viettel
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn mỗi ngày
CHÁT với chúng tôi nếu gặp lỗi bạn nhé. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-06-21
18-06-21Vĩnh Long: 596,274,
Bình Dương: 167,449,
Trà Vinh: 097,779
Trúng 596 Vĩnh Long,
Trúng 167 Bình Dương,
Trúng 097 Trà Vinh
232
17-06-21Tây Ninh: 398,316,
An Giang: 952,943,
Bình Thuận: 762,096
Trượt219
16-06-21Đồng Nai: 155,024,
Cần Thơ: 555,142,
Sóc Trăng: 672,798
Trúng 155 Đồng Nai,
Trúng 555 Cần Thơ
178
15-06-21Bến Tre: 408,244,
Vũng Tàu: 936,928,
Bạc Liêu: 464,846
Trượt210
14-06-21TP HCM: 072,704,
Đồng Tháp: 834,342,
Cà Mau: 836,633
Trúng 072 TP HCM,
Trúng 834 Đồng Tháp,
Trúng 836 Cà Mau
233
13-06-21Tiền Giang: 976,191,
Kiên Giang: 699,660,
Đà Lạt: 483,807
Trúng 699 Kiên Giang,
Trúng 483 Đà Lạt
267
12-06-21TP HCM: 117,876,
Long An: 481,136,
Bình Phước: 475,242,
Hậu Giang: 345,111
Trúng 117 TP HCM,
Trúng 481 Long An,
Trúng 475 Bình Phước,
Trúng 345 Hậu Giang
254
11-06-21Vĩnh Long: 793,717,
Bình Dương: 955,932,
Trà Vinh: 300,919
Trượt193
10-06-21Tây Ninh: 032,938,
An Giang: 416,215,
Bình Thuận: 148,983
Trượt235
09-06-21Đồng Nai: 435,497,
Cần Thơ: 630,311,
Sóc Trăng: 463,547
Trúng 435 Đồng Nai,
Trúng 630 Cần Thơ,
Trúng 463 Sóc Trăng
217
08-06-21Bến Tre: 059,802,
Vũng Tàu: 543,836,
Bạc Liêu: 676,089
Trúng 059 Bến Tre,
Trúng 543 Vũng Tàu,
Trúng 676 Bạc Liêu
253
07-06-21TP HCM: 377,910,
Đồng Tháp: 654,534,
Cà Mau: 244,487
Trượt229
06-06-21Tiền Giang: 830,281,
Kiên Giang: 406,834,
Đà Lạt: 356,183
Trúng 830 Tiền Giang208
05-06-21TP HCM: 978,600,
Long An: 776,068,
Bình Phước: 839,879,
Hậu Giang: 668,439
Trúng 978 TP HCM,
Trúng 776 Long An,
Trúng 668 Hậu Giang
231
04-06-21Vĩnh Long: 628,931,
Bình Dương: 905,267,
Trà Vinh: 226,535
Trúng 628 Vĩnh Long,
Trúng 226 Trà Vinh
222
03-06-21Tây Ninh: 830,301,
An Giang: 598,954,
Bình Thuận: 873,233
Trượt234
02-06-21Đồng Nai: 270,069,
Cần Thơ: 632,225,
Sóc Trăng: 378,816
Trúng 270 Đồng Nai,
Trúng 632 Cần Thơ
259
01-06-21Bến Tre: 911,563,
Vũng Tàu: 587,405,
Bạc Liêu: 945,850
Trúng 911 Bến Tre,
Trúng 945 Bạc Liêu
244
31-05-21TP HCM: 019,784,
Đồng Tháp: 649,093,
Cà Mau: 541,943
Trượt212
30-05-21Tiền Giang: 235,687,
Kiên Giang: 456,670,
Đà Lạt: 469,888
Trúng 456 Kiên Giang222
29-05-21TP HCM: 270,248,
Long An: 656,830,
Bình Phước: 246,151,
Hậu Giang: 077,339
Trúng 270 TP HCM,
Trúng 656 Long An,
Trúng 246 Bình Phước,
Trúng 077 Hậu Giang
213
28-05-21Vĩnh Long: 228,919,
Bình Dương: 441,805,
Trà Vinh: 453,255
Trúng 441 Bình Dương,
Trúng 453 Trà Vinh
179
27-05-21Tây Ninh: 247,964,
An Giang: 895,737,
Bình Thuận: 239,329
Trúng 247 Tây Ninh,
Trúng 895 An Giang,
Trúng 239 Bình Thuận
236
26-05-21Đồng Nai: 035,202,
Cần Thơ: 675,426,
Sóc Trăng: 519,770
Trúng 035 Đồng Nai,
Trúng 675 Cần Thơ
260
25-05-21Bến Tre: 695,974,
Vũng Tàu: 155,767,
Bạc Liêu: 974,325
Trượt182
24-05-21TP HCM: 630,571,
Đồng Tháp: 095,691,
Cà Mau: 198,255
Trúng 095 Đồng Tháp217
23-05-21Tiền Giang: 449,783,
Kiên Giang: 088,250,
Đà Lạt: 177,006
Trúng 088 Kiên Giang,
Trúng 177 Đà Lạt
179
22-05-21TP HCM: 548,717,
Long An: 497,564,
Bình Phước: 263,604,
Hậu Giang: 346,649
Trúng 548 TP HCM,
Trúng 497 Long An
175
21-05-21Vĩnh Long: 595,733,
Bình Dương: 533,530,
Trà Vinh: 253,841
Trúng 595 Vĩnh Long,
Trúng 533 Bình Dương,
Trúng 253 Trà Vinh
190
20-05-21Tây Ninh: 284,887,
An Giang: 779,860,
Bình Thuận: 944,846
Trượt266
19-05-21Đồng Nai: 727,181,
Cần Thơ: 814,151,
Sóc Trăng: 656,649
Trúng 727 Đồng Nai,
Trúng 814 Cần Thơ
217
18-05-21Bến Tre: 139,170,
Vũng Tàu: 448,173,
Bạc Liêu: 762,166
Trúng 139 Bến Tre,
Trúng 448 Vũng Tàu,
Trúng 762 Bạc Liêu
249
17-05-21TP HCM: 320,389,
Đồng Tháp: 921,076,
Cà Mau: 905,208
Trúng 921 Đồng Tháp,
Trúng 905 Cà Mau
226
16-05-21Tiền Giang: 139,733,
Kiên Giang: 313,027,
Đà Lạt: 175,145
Trúng 139 Tiền Giang,
Trúng 175 Đà Lạt
160
15-05-21TP HCM: 053,922,
Long An: 148,614,
Bình Phước: 979,174,
Hậu Giang: 699,932
Trúng 053 TP HCM,
Trúng 148 Long An,
Trúng 699 Hậu Giang
213
14-05-21Vĩnh Long: 272,879,
Bình Dương: 650,271,
Trà Vinh: 083,508
Trúng 650 Bình Dương208
13-05-21Tây Ninh: 926,384,
An Giang: 571,420,
Bình Thuận: 461,686
Trượt226
12-05-21Đồng Nai: 266,577,
Cần Thơ: 823,525,
Sóc Trăng: 543,065
Trúng 266 Đồng Nai,
Trúng 543 Sóc Trăng
203
11-05-21Bến Tre: 492,908,
Vũng Tàu: 981,280,
Bạc Liêu: 906,349
Trúng 492 Bến Tre,
Trúng 906 Bạc Liêu
263
10-05-21TP HCM: 878,927,
Đồng Tháp: 510,344,
Cà Mau: 891,442
Trúng 878 TP HCM,
Trúng 510 Đồng Tháp
213
07-05-21Vĩnh Long: 959,274,
Bình Dương: 087,681,
Trà Vinh: 057,156
Trúng 959 Vĩnh Long,
Trúng 087 Bình Dương
205
06-05-21Tây Ninh: 179,147,
An Giang: 943,382,
Bình Thuận: 231,413
Trúng 179 Tây Ninh,
Trúng 231 Bình Thuận
215
05-05-21Đồng Nai: 722,659,
Cần Thơ: 822,462,
Sóc Trăng: 023,234
Trượt266
04-05-21Bến Tre: 350,346,
Vũng Tàu: 087,805,
Bạc Liêu: 313,062
Trúng 350 Bến Tre,
Trúng 087 Vũng Tàu,
Trúng 313 Bạc Liêu
207
03-05-21TP HCM: 046,954,
Đồng Tháp: 904,331,
Cà Mau: 975,520
Trúng 046 TP HCM,
Trúng 975 Cà Mau
156
02-05-21Tiền Giang: 105,842,
Kiên Giang: 976,380,
Đà Lạt: 022,647
Trượt270
01-05-21TP HCM: 304,320,
Long An: 363,209,
Bình Phước: 863,266,
Hậu Giang: 345,385
Trúng 363 Long An,
Trúng 863 Bình Phước
216
30-04-21Vĩnh Long: 622,731,
Bình Dương: 869,954,
Trà Vinh: 379,587
Trúng 622 Vĩnh Long,
Trúng 869 Bình Dương,
Trúng 379 Trà Vinh
280
29-04-21Tây Ninh: 077,657,
An Giang: 973,673,
Bình Thuận: 666,974
Trúng 077 Tây Ninh,
Trúng 973 An Giang
189
28-04-21Đồng Nai: 553,914,
Cần Thơ: 247,997,
Sóc Trăng: 076,800
Trúng 553 Đồng Nai,
Trúng 247 Cần Thơ,
Trúng 076 Sóc Trăng
228
27-04-21Bến Tre: 684,086,
Vũng Tàu: 317,351,
Bạc Liêu: 981,082
Trượt220
26-04-21TP HCM: 616,252,
Đồng Tháp: 261,598,
Cà Mau: 363,961
Trúng 616 TP HCM,
Trúng 261 Đồng Tháp,
Trúng 363 Cà Mau
228
25-04-21Tiền Giang: 135,937,
Kiên Giang: 886,347,
Đà Lạt: 527,602
Trúng 135 Tiền Giang244
24-04-21TP HCM: 273,952,
Long An: 758,282,
Bình Phước: 515,844,
Hậu Giang: 182,250
Trúng 273 TP HCM,
Trúng 515 Bình Phước,
Trúng 182 Hậu Giang
241
23-04-21Vĩnh Long: 496,527,
Bình Dương: 059,983,
Trà Vinh: 534,870
Trượt174
22-04-21Tây Ninh: 419,998,
An Giang: 789,248,
Bình Thuận: 792,266
Trượt222
21-04-21Đồng Nai: 897,088,
Cần Thơ: 005,957,
Sóc Trăng: 189,545
Trúng 005 Cần Thơ,
Trúng 189 Sóc Trăng
232
20-04-21Bến Tre: 030,440,
Vũng Tàu: 781,418,
Bạc Liêu: 071,909
Trúng 781 Vũng Tàu,
Trúng 071 Bạc Liêu
230
19-04-21TP HCM: 946,394,
Đồng Tháp: 763,954,
Cà Mau: 220,531
Trượt234
18-04-21Tiền Giang: 361,788,
Kiên Giang: 989,334,
Đà Lạt: 479,652
Trúng 361 Tiền Giang,
Trúng 479 Đà Lạt
269
17-04-21TP HCM: 679,550,
Long An: 629,186,
Bình Phước: 747,557,
Hậu Giang: 901,710
Trúng 679 TP HCM,
Trúng 629 Long An,
Trúng 901 Hậu Giang
242
16-04-21Vĩnh Long: 263,975,
Bình Dương: 899,496,
Trà Vinh: 599,532
Trúng 263 Vĩnh Long,
Trúng 899 Bình Dương,
Trúng 599 Trà Vinh
247
15-04-21Tây Ninh: 208,938,
An Giang: 599,821,
Bình Thuận: 573,303
Trúng 821 An Giang189