CẶP XÍU CHỦ SIÊU VÍP MIỀN NAM

An toàn, chơi lâu dài cực hiệu quả, số chuẩn ăn lớn mỗi ngày, bảo đảm không lo cụt vốn Cam Kết cung cấp số chuẩn giúp a/e lãi lớn.

XEM SỐ VÍP PHÍ: 1,200,000 VNĐ

Số mới được cập nhật từ 08h-16h hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền số sẽ Tự động hiện ra
⇒ Ưu tiên thẻ cào: Viettel
⇒ Cầu chuẩn cam kết thắng lớn mỗi ngày
CHÁT với chúng tôi nếu gặp lỗi bạn nhé. Xin cảm ơn!

Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,200,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-11-20
23-11-20TP HCM: 761,964,
Đồng Tháp: 235,539,
Cà Mau: 456,428
Trúng 235 Đồng Tháp245
22-11-20Tiền Giang: 772,880,
Kiên Giang: 616,336,
Đà Lạt: 246,403
Trúng 772 Tiền Giang,
Trúng 616 Kiên Giang,
Trúng 246 Đà Lạt
225
21-11-20TP HCM: 850,014,
Long An: 063,034,
Bình Phước: 865,586,
Hậu Giang: 920,155
Trúng 850 TP HCM230
20-11-20Vĩnh Long: 403,323,
Bình Dương: 047,337,
Trà Vinh: 373,332
Trúng 047 Bình Dương184
19-11-20Tây Ninh: 436,980,
An Giang: 200,712,
Bình Thuận: 131,848
Trúng 436 Tây Ninh,
Trúng 200 An Giang,
Trúng 131 Bình Thuận
267
18-11-20Đồng Nai: 903,968,
Cần Thơ: 036,209,
Sóc Trăng: 109,523
Trúng 903 Đồng Nai,
Trúng 036 Cần Thơ
196
17-11-20Bến Tre: 227,318,
Vũng Tàu: 139,300,
Bạc Liêu: 015,709
Trúng 227 Bến Tre183
16-11-20TP HCM: 513,512,
Đồng Tháp: 358,356,
Cà Mau: 248,481
Trúng 513 TP HCM,
Trúng 358 Đồng Tháp
248
15-11-20Tiền Giang: 481,433,
Kiên Giang: 780,628,
Đà Lạt: 492,600
Trúng 481 Tiền Giang,
Trúng 492 Đà Lạt
162
14-11-20TP HCM: 365,164,
Long An: 934,200,
Bình Phước: 672,720,
Hậu Giang: 855,982
Trượt166
13-11-20Vĩnh Long: 509,196,
Bình Dương: 477,501,
Trà Vinh: 115,468
Trúng 477 Bình Dương,
Trúng 115 Trà Vinh
268
12-11-20Tây Ninh: 317,880,
An Giang: 174,573,
Bình Thuận: 143,499
Trúng 317 Tây Ninh,
Trúng 174 An Giang,
Trúng 143 Bình Thuận
205
11-11-20Đồng Nai: 335,921,
Cần Thơ: 489,363,
Sóc Trăng: 814,971
Trượt164
10-11-20Bến Tre: 198,301,
Vũng Tàu: 851,129,
Bạc Liêu: 811,883
Trúng 851 Vũng Tàu213
09-11-20TP HCM: 712,423,
Đồng Tháp: 336,108,
Cà Mau: 510,271
Trúng 510 Cà Mau212
08-11-20Tiền Giang: 662,536,
Kiên Giang: 547,423,
Đà Lạt: 167,761
Trúng 662 Tiền Giang,
Trúng 547 Kiên Giang,
Trúng 167 Đà Lạt
208
07-11-20TP HCM: 229,918,
Long An: 789,158,
Bình Phước: 949,149,
Hậu Giang: 290,823
Trượt173
06-11-20Vĩnh Long: 960,389,
Bình Dương: 811,748,
Trà Vinh: 463,658
Trúng 811 Bình Dương,
Trúng 463 Trà Vinh
239
05-11-20Tây Ninh: 121,968,
An Giang: 774,203,
Bình Thuận: 645,319
Trúng 121 Tây Ninh,
Trúng 774 An Giang
218
04-11-20Đồng Nai: 276,252,
Cần Thơ: 040,389,
Sóc Trăng: 715,199
Trúng 276 Đồng Nai,
Trúng 040 Cần Thơ
166
03-11-20Bến Tre: 349,416,
Vũng Tàu: 836,713,
Bạc Liêu: 814,126
Trúng 814 Bạc Liêu233
02-11-20TP HCM: 100,014,
Đồng Tháp: 816,537,
Cà Mau: 396,489
Trúng 396 Cà Mau280
01-11-20Tiền Giang: 650,609,
Kiên Giang: 526,791,
Đà Lạt: 933,912
Trúng 650 Tiền Giang218
31-10-20TP HCM: 964,673,
Long An: 610,805,
Bình Phước: 172,349,
Hậu Giang: 388,285
Trúng 964 TP HCM,
Trúng 610 Long An,
Trúng 172 Bình Phước
268
30-10-20Vĩnh Long: 857,334,
Bình Dương: 377,849,
Trà Vinh: 954,764
Trượt220
29-10-20Tây Ninh: 859,530,
An Giang: 007,351,
Bình Thuận: 713,838
Trúng 859 Tây Ninh,
Trúng 007 An Giang,
Trúng 713 Bình Thuận
204
28-10-20Đồng Nai: 768,925,
Cần Thơ: 427,103,
Sóc Trăng: 542,787
Trúng 768 Đồng Nai,
Trúng 427 Cần Thơ
219
27-10-20Bến Tre: 340,660,
Vũng Tàu: 853,258,
Bạc Liêu: 829,177
Trúng 340 Bến Tre,
Trúng 853 Vũng Tàu
224
26-10-20TP HCM: 224,839,
Đồng Tháp: 397,563,
Cà Mau: 305,294
Trượt201
25-10-20Tiền Giang: 553,839,
Kiên Giang: 941,217,
Đà Lạt: 957,942
Trúng 553 Tiền Giang,
Trúng 941 Kiên Giang
284
24-10-20TP HCM: 173,147,
Long An: 634,270,
Bình Phước: 998,934,
Hậu Giang: 100,980
Trúng 173 TP HCM,
Trúng 634 Long An,
Trúng 998 Bình Phước,
Trúng 100 Hậu Giang
192
23-10-20Vĩnh Long: 195,462,
Bình Dương: 780,576,
Trà Vinh: 446,672
Trúng 195 Vĩnh Long,
Trúng 780 Bình Dương,
Trúng 446 Trà Vinh
241
22-10-20Tây Ninh: 734,515,
An Giang: 620,674,
Bình Thuận: 808,699
Trượt203
21-10-20Đồng Nai: 934,432,
Cần Thơ: 151,210,
Sóc Trăng: 023,062
Trúng 934 Đồng Nai,
Trúng 151 Cần Thơ,
Trúng 023 Sóc Trăng
200
20-10-20Bến Tre: 657,736,
Vũng Tàu: 138,985,
Bạc Liêu: 108,627
Trúng 138 Vũng Tàu,
Trúng 108 Bạc Liêu
235
19-10-20TP HCM: 363,288,
Đồng Tháp: 846,432,
Cà Mau: 558,758
Trúng 363 TP HCM,
Trúng 846 Đồng Tháp
182
18-10-20Tiền Giang: 779,748,
Kiên Giang: 398,183,
Đà Lạt: 894,157
Trúng 398 Kiên Giang178
17-10-20TP HCM: 854,116,
Long An: 062,776,
Bình Phước: 202,411,
Hậu Giang: 080,254
Trúng 854 TP HCM,
Trúng 062 Long An,
Trúng 080 Hậu Giang
198
16-10-20Vĩnh Long: 914,739,
Bình Dương: 716,700,
Trà Vinh: 889,225
Trúng 914 Vĩnh Long,
Trúng 716 Bình Dương,
Trúng 889 Trà Vinh
192
15-10-20Tây Ninh: 632,477,
An Giang: 213,530,
Bình Thuận: 701,302
Trượt177
14-10-20Đồng Nai: 256,942,
Cần Thơ: 927,846,
Sóc Trăng: 054,310
Trúng 256 Đồng Nai,
Trúng 927 Cần Thơ,
Trúng 054 Sóc Trăng
222
13-10-20Bến Tre: 382,292,
Vũng Tàu: 725,293,
Bạc Liêu: 870,969
Trúng 382 Bến Tre,
Trúng 725 Vũng Tàu
207
12-10-20TP HCM: 022,921,
Đồng Tháp: 702,409,
Cà Mau: 437,151
Trúng 022 TP HCM,
Trúng 702 Đồng Tháp
228
11-10-20Tiền Giang: 249,180,
Kiên Giang: 260,987,
Đà Lạt: 888,969
Trúng 249 Tiền Giang,
Trúng 260 Kiên Giang,
Trúng 888 Đà Lạt
198
10-10-20TP HCM: 775,994,
Long An: 247,543,
Bình Phước: 092,318,
Hậu Giang: 185,945
Trúng 775 TP HCM,
Trúng 247 Long An,
Trúng 185 Hậu Giang
259
09-10-20Vĩnh Long: 467,579,
Bình Dương: 612,435,
Trà Vinh: 560,513
Trúng 560 Trà Vinh253
08-10-20Tây Ninh: 006,187,
An Giang: 870,053,
Bình Thuận: 144,158
Trúng 006 Tây Ninh,
Trúng 144 Bình Thuận
202
07-10-20Đồng Nai: 678,869,
Cần Thơ: 204,032,
Sóc Trăng: 871,296
Trượt226
06-10-20Bến Tre: 903,610,
Vũng Tàu: 670,287,
Bạc Liêu: 768,534
Trúng 903 Bến Tre,
Trúng 768 Bạc Liêu
220
05-10-20TP HCM: 359,287,
Đồng Tháp: 725,626,
Cà Mau: 894,746
Trượt247
04-10-20Tiền Giang: 807,550,
Kiên Giang: 321,417,
Đà Lạt: 223,329
Trúng 807 Tiền Giang,
Trúng 321 Kiên Giang,
Trúng 223 Đà Lạt
276
03-10-20TP HCM: 066,228,
Long An: 248,164,
Bình Phước: 584,253,
Hậu Giang: 776,079
Trúng 066 TP HCM,
Trúng 248 Long An,
Trúng 584 Bình Phước,
Trúng 776 Hậu Giang
229
02-10-20Vĩnh Long: 439,876,
Bình Dương: 337,864,
Trà Vinh: 621,803
Trúng 439 Vĩnh Long,
Trúng 337 Bình Dương,
Trúng 621 Trà Vinh
202
01-10-20Tây Ninh: 757,963,
An Giang: 773,112,
Bình Thuận: 304,251
Trúng 757 Tây Ninh,
Trúng 304 Bình Thuận
204
30-09-20Đồng Nai: 425,652,
Cần Thơ: 566,955,
Sóc Trăng: 151,879
Trúng 566 Cần Thơ,
Trúng 151 Sóc Trăng
234
29-09-20Bến Tre: 250,649,
Vũng Tàu: 567,327,
Bạc Liêu: 874,025
Trúng 250 Bến Tre,
Trúng 567 Vũng Tàu,
Trúng 874 Bạc Liêu
227
28-09-20TP HCM: 316,184,
Đồng Tháp: 103,045,
Cà Mau: 279,325
Trượt234
27-09-20Tiền Giang: 193,635,
Kiên Giang: 357,526,
Đà Lạt: 168,387
Trúng 193 Tiền Giang,
Trúng 357 Kiên Giang
187
26-09-20TP HCM: 768,186,
Long An: 558,264,
Bình Phước: 981,037,
Hậu Giang: 023,812
Trúng 768 TP HCM,
Trúng 558 Long An,
Trúng 023 Hậu Giang
190
25-09-20Vĩnh Long: 264,736,
Bình Dương: 426,189,
Trà Vinh: 940,984
Trượt201
24-09-20Tây Ninh: 912,385,
An Giang: 345,000,
Bình Thuận: 487,509
Trúng 912 Tây Ninh,
Trúng 345 An Giang,
Trúng 487 Bình Thuận
247
23-09-20Đồng Nai: 845,609,
Cần Thơ: 935,439,
Sóc Trăng: 952,320
Trúng 952 Sóc Trăng211
22-09-20Bến Tre: 717,959,
Vũng Tàu: 985,086,
Bạc Liêu: 657,457
Trúng 717 Bến Tre,
Trúng 985 Vũng Tàu,
Trúng 657 Bạc Liêu
237